Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési ( utazási ) Feltételek

Megrendelő:  Az a természetes illetve jogi személy, aki az utazási szerződést megköti a Szolgáltatóval ( megrendeli a szolgáltatást ).

Utas: Az a személy, aki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

Közvetítők, partnerirodák: Azok a természetes, illetve jogi személyek, szervezetek, akikkel a Szolgáltató szerződéses partneri viszonyban áll, mint fő szolgáltatást nyújtókkal, figyelemmel a 176/2015 (VII.7.) Korm. rendeletre.

A szolgáltatás megrendelése és annak felvétele az alábbiak szerint történik.

1.1

Repülőtéri transzfer esetén a weboldalon, az erre a célra kialakított űrlapok kitöltésével. A megrendeléseket a beérkezést követően e-mail-ben visszaigazoljuk a szabad gépjárműkapacitás függvényében 36 órán belül. Amennyiben az űrlap kitöltésével való megrendelése nem kerül visszaigazolásra legkésőbb 36 órán belül, kérem hívja a +3670/362-9809-es telefonszámot.

1.2

A Szolgáltató szerződött partnereinél, telefonon illetve személyesen. A telefonon illetve személyesen történt megrendelés esetében – amennyiben megrendelése és az indulás időpontja között legalább 24 óra áll rendelkezésre – szolgáltató az 1.1 pontban foglaltak alapján visszaigazolást ( utazási szerződést ) küld e-mail-ben megrendelő részére, a megrendelő által közölt elektronikus elérhetőségére.

1.3

A repülőtéri transzfer esetében az utazás adott címről adott repülőtérre, illetve repülőtérről adott címre történik. Tekintettel arra, hogy a szolgáltató a személyszállítást a szálláshely-szolgáltatási, turisztikai, idegenforgalmi, kulturális valamint rendezvény-szervezési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként nyújtja, ezért az utas a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi, hogy a repülőtéri transzfer szolgáltatást kizárólag érvényes repülőjegy birtokában veheti igénybe, elutazás esetében kizárólag abból a célból veszi igénybe, hogy az adott járattal elutazzon, illetve a repülőtérről a kért címre történő transzfer esetében a transzfer megkezdését megelőzően pedig repülőgéppel érkezett az adott repülőtérre. Érvényesen repülőjegynek tekintendő az utazás napjára szóló repülőjegy.

1.4

A megrendelés minden esetben a szabad gépjárműkapacitás függvényében kerül visszaigazolásra. Amennyiben szabad gépjárműkapacitás nincs a megrendelt időpontban, akkor az a visszaigazolásban feltüntetésre kerül, ezáltal az utazás, illetve az utazási szerződés nem jöhet létre. Szolgáltató az írásban eszközölt visszaigazolásán túlmenően telefonon is felveszi a kapcsolatot a megrendelővel.

1.5

A megrendelő az utazás előtti napon legkésőbb 19.00 óráig egy emlékeztető sms-t kap a megrendelés során megadott telefonszámra, mely sms-ben a pontos indulási időpont, az indulási cím fog szerepelni. Amennyiben megrendelő az sms-t nem kapja  meg 19.00 óráig, kérem feltétlenül hívja a +3670/362-9809-es telefonszámot.

A megrendelés módosítása, lemondása

2.1

A megrendelés az utazás megkezdése előtt 72 órával a megrendelés módosítható, illetve 48 órával az utazás megkezdése előtt lemondható.

2.2

A módosítás esetében ( indulási-érkezési időpont, szállított utasok száma, stb. ) a szolgáltató csak abban az esetben tudja a szolgáltatást vállalni, ha a módosítandó időpontra ( időintervallumra ) szabad gépjármű kapacitással rendelkezik. A módosítási felár 5.000 Ft., mely összeg a szolgáltatási díjhoz hozzáadódik. Ennek díja csak abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben a módosítás sikeres.

Amennyiben szolgáltató a módosítandó időpontban  – a fent kifejtettek miatt – a szolgálatást nem tudja elvállalni, abban az esetben a megrendelő 3 hónapon belül egy másik időpontot és utat megrendelhet a szabad gépjárműkapacitás függvényében, avagy az esetlegesen előre befizetett szolgáltatás díját visszakéri szolgáltatótól, mely visszafizetésre kerül kamat és egyéb járulék/költségmentesen.

Amennyiben megrendelő más időpontra nem akar újabb megrendelést, illetve a szolgálatás díját, avagy annak előlegét nem fizette még meg, a szolgáltatástól a megrendelő eláll. Ebben az esetben a felek semmilyen anyagi követelést nem támasztanak egymás irányába.

2.3

Amennyiben a lemondás az utazás kezdő időpontjához képest 48 órán belül történik meg, abban az esetben a megrendelő köteles a teljes, előzetesen megállapított szolgáltatási díj megfizetésére.

Az utazás feltételei

3.1

Ha a megrendelés során megadott telefonszámon az utas nem érhető el, úgy az utast terheli a felelősség az esetleges változásokból adódó kellemetlenségeket tekintve.

3.2

Amennyiben a repülőtéri transzfer során több utas, több címről indul, abban az esetben minden utas köteles a gépkocsit a visszaigazolt időpontban és indulási/utasfelvételi címen indulásra készen várni. A gépkocsivezető maximum 5 percet köteles várni a címeken, amennyiben 5 perc elteltével sem tud az utassal kapcsolatba lépni, vagy az utas nem tartózkodik a visszaigazolt indulási/utasfelvételi címen, valamint a személygépkocsiban utazó/ tartózkodó többi utas társ sem tud az utassal kapcsolatba lépni, akkor a gépjárművezető köteles az utas nélkül elindulni, így az utas késése miatti károkért ( pl.: repülőjárat lekésése, ezáltal pl. a befizetett utazás, nyaralás, üzleti út elmaradása ) maga az utas felel. a szolgáltatót semmilyen anyagi, kártérítési felelősség nem terheli.

3.3

Amennyiben a repülőtéri transzfer során egy vagy több utas egy címről indul, akkor az utas (ok) köteles a gépkocsit a visszaigazolt időpontban és indulási/utasfelvételi címen indulásra készen várni. A gépkocsivezető maximum 10 percet köteles várni ( ez az idő bele lett kalkulálva az utazási időbe ), azonban a 10 percet meghaladó, az utas (ok) késése miatti késve indulás miatt bekövetkező esetleges károkért, kellemetlenségekért maga az utas(ok) felel. Szolgáltatót a 3.2 pontban írtak alapján kártérítési felelősség nem terheli ezen esetben sem.

3.4

Amennyiben repülőtéri transzfer esetében az utas visszaérkezésének/ visszaindulásának időpontja eltér az előre egyeztetett időponttól, úgy a megváltozott időpontról az utas a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni vagy e-mail-ben, vagy sms-ben, vagy telefonon.  Az értesítés elmaradásával összefüggésben keletkezett károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

3.5

Repülőtéri transzfer esetén a repülőtérre induláskor a check-in időpontjához igazodva szállítjuk az utasokat, azaz a repülőtérre tervezett érkezési időpont a repülőgép indulását megelőző két óra. Az utazás útvonalával ( és az esetlegesen felmerülő megrendelői igények vonatkozásában ) kapcsolatban a megrendelő a Szolgáltatótól mind telefonon, mind a megrendelés visszaigazolása során részletes tájékoztatást kap.

3.6

Repülőtéri transzfer esetén a repülőtérről való visszaindulás abban az időpontban kezdődik, amikor az utas (ok) a járműben helyet foglalnak. A késve érkező repülőgép esetén is minden esetben az utas (ok) bevárásra / megvárásra kerül. Az utas (ok) hazaszállítása érdekében a Szolgáltató a repülőtérre érkezésének időpontját a menetrendszerinti járatok tervezett és menetrendben írt landolásainak figyelembe vételével határozza meg.

3.7

Amennyiben a repülőtérre érkezéskor az utas szeretné, hogy a Szolgáltató a terminálban, az utas nevének táblán való feltüntetésével fogadja, azt előre, a megrendelés során közölje. Ennek díja a repülőgép landolási időpontját követő aktuális parkolási díj összege / alkalom. A gépjármű a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az érkezési szinten a Prémium Parkolóban várja az érkező utasokat, melynek feltétele, hogy az utas a Szolgáltató +3670/362-9809-es telefonszámán jelezze akár hívás, akár szöveges üzenet küldésével, hogy csomagjait felvette, készen áll a gépjárműbe való beszállásra. Korlátozások, forgalomtechnikai okok miatt a jármű a Terminál parkolóban fog várakozni, melyről a gépjárművezető az utast értesíti. Egyéb repülőterek esetében a gépjármű az érkezési terminál előtti parkolóban, egyeztetett helyen fogja várni az utasokat.

3.8

Egyéb ( nem repülőtéri ) transzfer esetében az érkezési / visszaindulási időpont, az útvonal a megrendelő kérése alapján kerül megállapításra.

3.9

Repülőtéri transzfer esetén ha az utas külföldön látja, hogy a járata késni fog, vagy törlik, köteles azt időben jelezni a Szolgáltató felé. Repülőjárat késésekért és járattörlésekért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni. A légitársaság hibájából (pl. késői tankolás, gép meghibásodás stb.) vagy az időjárás miatt adódó (köd, hó, jég, szél) nagymértékű késésekért vagy járattörlésekért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

3.10

Extra poggyász (a normál poggyász: 1 db max. 25 kg bőrönd valamit 1 db kézipoggyász), vagy extra csomag (pld: síléc, babakocsi), esetleg mozgássérült utas esetén előzetes értesítés szükséges a megrendelés leadásakor, vagy legkésőbb az utazás előtti napon. Kutya szállítása csak 10 kg súly alatt lehetséges, melyet ketrecben szájkosárral kell ellátni! A Szolgáltató, illetve az utaztatást végző alvállalkozó jogosult az extra csomag, illetve csomagmennyiség szállítását visszautasítani.

3.11

A Szolgáltatót, illetve a közvetítőt nem terheli a szolgáltatás elmaradásából eredő kártérítési felelősség abban az esetben, ha működési körén kívül, előre nem látható, a felek által nem befolyásolható esemény – vis maior – következik be. (Például: a légi járat érkezési/indulási időpontjának változása, törlése, vagy az esetleges havazás, ónoseső miatti járhatatlanná váló utak, rendezvények, delegációk, balesetek miatti útlezárás.)

A Szolgáltató által nem befolyásolható események  – balesetből adódó útlezárás, baleset vagy más hatósági intézkedések miatti „dugóba” kerülés ( pl.: autópályán, ahol már nincs lehetőség a pálya elhagyására,stb.), hatósági intézkedések ( Pl.: Rendőrség, NAV, stb.) miatti időkiesés, egészségügyi problémák ( pl. utas kórházba szállítása, mentő kihívása utazás közbeni utas rosszullét, vagy utazás közben közvetlenül észlelt baleset miatt, stb. ) következtében előforduló késésért sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállal Szolgáltató, azonban mindent megtesz az ilyen események okozta késések elkerülése érdekében.

3.12

A menetidő Nyíregyházáról, Debrecenből és környékéről Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre átlagosan kb.: 3 óra, azonban a megrendelésben kértek alapján ( egyéb kérések pl.: több megállás miatt, több utasfelvételi cím miatt, stb. ) ez az időintervallum nőhet, változhat. Más repülőterek esetében a menetidő az utasfelvételi cím és a repülőtér közötti útvonal alapján kerül meghatározásra.

3.13

A szolgáltatás során a személyszállítást végző Szolgáltató bizonyítható hibája kapcsán felmerülő károkért a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti kártérítési felelősséget vállal a Szolgáltató.

3.14

Az utas kötelezi magát, hogy az utazáson kizárólag akkor vesz részt, ha egészségi állapota azt lehetővé teszi, illetve ha nem szenved olyan ( fertőző ) betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás igénybevétele számára vagy utastársai számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utas az utazás során köteles a többi utassal valamint a gépkocsivezetővel kulturáltan viselkedni. Amennyiben az utas zavarja az utazásban résztvevőket a gépkocsivezető saját hatáskörében az utas utazását felfüggesztheti. Az utas az utazáson saját felelősségére vesz részt.

3.15

Az utazás során az utas az általa harmadik személynek okozott, illetve a gépjárműben okozott kárért a károsult irányába közvetlen felelősséggel tartozik. A csomagokkal kapcsolatos esetleges reklamációt, a gépkocsivezetőnek kell jelezni, legkésőbb a címre érkezéskor. Utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni.

3.16

Az utas köteles betartani az utazásra vonatkozó szabályokat. Tilos a gépjárműben szúró-vágó eszközt, lőfegyvert illetve mérgező-maró hatású anyagot, kábítószert, vagy más, kábító hatású anyagot, és egyéb más olyan tárgyat, anyagot szállítani, melynek birtoklása jogszabálya, törvénybe ütközik. Az utasok kötelesek betartani a jogszabályi előírásokat, kifejezetten a biztonsági öv használatára, és a gyermekbiztonsági rendszer használatára vonatkozóan. A biztonsági rendszer használatának mellőzése miatti hatósági szankciókért, illetve az esetlegesen ezek hiánya miatt bekövetkezett, vagy megnövekedett egészségügyi károsodásért, balesetekért sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállal szolgáltató. A gépjárműben dohányozni ( ide értve az elektromos cigarettát is ) tilos!

Fizetési feltételek, panasz, egyéb

4.1

A szolgáltatási díj megfizetése történhet a gépjárművezetőnél készpénzben, vagy átutalással a Szolgáltató Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10404247-92805530-01670000 számú számlájára, illetve a partner irodákban, szerződött partnereknél.

4.2

Az átutalással történő szolgáltatási díj fizetéseknél figyelemmel kell lenni arra, hogy amennyiben a részvételi díj az indulás előtti napig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a szolgáltatást a Szolgáltató egyoldalúan felfüggesztheti. Mindezen kívül az utas tudomásul veszi, hogy az oda-vissza útra vonatkozó megrendelés esetén szintén a teljes (oda-visszaútra vonatkozó) részvételi díjat köteles megfizetni.

4.3

A gépjárművezetőnél kizárólag készpénzzel történő fizetés lehetséges. Repülőtérre induló transzfer esetében – amennyiben a gépjárművezetőnél történő készpénzes fizetést választja az utas/megrendelő – a fizetés a gépjárműbe való beszállás után történik ( elkerülve pl. azt, hogy a repülőtérre esetlegesen késve érkezés során még ne a fizetéssel, számlaírással teljen több idő ), a repülőtérről induló transzfer esetében a gyors beszállást és indulást követően az érkezési címen történik a fizetés. Egyéb transzfer esetén a Szolgáltató és a megrendelő a fizetés idejéről, módjáról előzetesen megállapodik.

4.4

A megrendelő a szolgáltatás és utazás feltételeit ( Általános Szerződési Feltételek ) az utazásra jelentkezéskor/megrendeléskor elfogadja, tudomásul veszi, a szolgáltatás csak a feltételek elfogadásával vehető igénybe. Amennyiben a megrendelő több személy részére rendeli meg a szolgáltatást, akkor megrendelésével és az utazási feltételek elfogadásával kijelenti, hogy ezen személyek meghatalmazták a szolgáltatás nevükben és helyettük történő megrendelésére, a jelen utazási feltételeket tudomásukra hozza, helyettük a megrendelés kapcsán a szolgáltatással felmerülő valamennyi költség tekintetében teljes körűen helytáll, ezen személyek magatartásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi kár megtérítését vállalja, utastársai nevében is nyilatkozik, illetve szerződést köt.

Az utazási szerződés abban az esetben jön létre amikor az utas, vagy a megrendelő a szolgáltatást a www.transzfair.hu weboldalán a Megrendelés menüpont alatt, vagy írásban (e-mailben), telefonon (szóban) vagy személyesen ( partnerirodákban ) megrendeli, és a megrendelésről eredményes visszaigazolást kap. A megrendelést visszaigazoló dokumentum ( utazási szerződés ) kiadása/megküldése a megrendelést felvevő feladata és felelőssége, melynek megtörténtével a felek között utazási szerződés jön létre.

4.5

Az utazási szerződés a megrendelő és a szolgáltatást ( szállítást ) végző vállalkozó között jön létre, a közvetítő ( partner irodák, intézmények, vállalkozások, stb. ) a megrendelő és a vállalkozó közötti közvetítést végzi. Mindezeket a megrendelő a jelen feltételek megismerésével tudomásul veszi. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az itt rögzített utazási feltételeket az utaztatást végző alvállalkozóval, valamint a közvetítőkkel, partner irodákkal ismerteti, az utazási feltételeket kérésre e-mail-ben elküldi, vagy egy példányt a megrendelés során kérésre, díjmentesen átad. Ezen túlmenően az utazási feltételek a járműben is megtalálhatóak, díjmentesen átvehető 1 példányban, a vállalkozás székhelyén/telephelyén kifüggesztett állapotban megtekinthető. Az Általános Szerződési (utazási) Feltétel a visszaigazolás ( utazási szerződés ) része, melyek tartamának hitelességét, és tudomásul vételét a megrendelőnek az aláírásával kell igazolni, legkésőbb az indulás időpontjáig.

4.6

A szolgáltatást Ágoston Krisztián e.v saját gépjárművével /gépjárműveivel, vagy bizonyos esetekben alvállalkozó bevonásával végzi. Amennyiben alvállalkozó bevonása történik, abban az esetben az alvállalkozó számláz az utas felé.

4.7

Amennyiben a megrendelő egyéb ( nem repülőtéri ) transzfer vonatkozásában árajánlatot kér, és a Szolgáltatóval, vagy Rendezvényszervezővel, illetve egyéb szerződött partnerrel megegyezik, abban az esetben a szóbeli egyeztetést követően külön, egyedi szerződés megkötésére kerül sor, melynek részét képezi jelen Általános Szerződési (utazási) Feltétel is.

4.8

Ha a szállítással esetleg nem volt megelégedve, vagy bárminemű probléma, kellemetlenség adódott az utazása során, azt 8 napon belül jelezze az elérhetőségeken a panasz kivizsgálás miatt. Utazás során keletkezett probléma, kellemetlenség esetén kérem azt azonnal jelezze a gépjárművezetőnek.

Derecske, 2019. május 30.